קעקועים | Tattoos 
Viewed: 5 times.

Viewed: 8 times.

Viewed: 8 times.

Viewed: 10 times.

Viewed: 8 times.

Viewed: 62 times.

Viewed: 58 times.

Viewed: 42 times.

Viewed: 128 times.

Viewed: 129 times.

Viewed: 90 times.

Viewed: 88 times.

באהבת אמת רגש לעולם לא מת
באהבת אמת רגש לעולם לא מת
Viewed: 7697 times.

Viewed: 144 times.

Viewed: 178 times.

Viewed: 155 times.

כל היום הראש חושב עלייך
כל היום הראש חושב עלייך
Viewed: 160 times.

Viewed: 278 times.

Viewed: 264 times.

Viewed: 256 times.

Viewed: 246 times.

Viewed: 222 times.

Viewed: 397 times.

Viewed: 354 times.

Viewed: 382 times.

Viewed: 322 times.

Viewed: 266 times.

Viewed: 285 times.

Viewed: 369 times.

Viewed: 316 times.

Viewed: 342 times.

הקואורדינטה של אוסישקין
הקואורדינטה של אוסישקין
Viewed: 710 times.

Viewed: 384 times.

Viewed: 858 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 763 times.

Viewed: 503 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 641 times.

Viewed: 596 times.

Viewed: 553 times.

Viewed: 534 times.

Viewed: 471 times.

Viewed: 615 times.

Viewed: 759 times.

Viewed: 723 times.

Viewed: 535 times.

Viewed: 572 times.

Viewed: 758 times.

Viewed: 463 times.

Viewed: 614 times.

Viewed: 416 times.

Viewed: 440 times.

Viewed: 399 times.

Viewed: 401 times.

Viewed: 400 times.

Viewed: 388 times.

Viewed: 394 times.

Viewed: 449 times.

Viewed: 374 times.

Viewed: 858 times.

Viewed: 758 times.

Viewed: 534 times.

Viewed: 844 times.

Viewed: 625 times.

Viewed: 613 times.

Viewed: 744 times.

Viewed: 702 times.

Viewed: 610 times.

Viewed: 588 times.

Viewed: 555 times.

Viewed: 586 times.

Viewed: 546 times.

Viewed: 560 times.

Viewed: 453 times.

Viewed: 655 times.

Viewed: 893 times.

Viewed: 706 times.

Viewed: 744 times.

Viewed: 798 times.

Viewed: 680 times.

Viewed: 842 times.

Viewed: 730 times.

Viewed: 1012 times.

Viewed: 682 times.

Viewed: 683 times.

Viewed: 579 times.

Viewed: 809 times.

Viewed: 789 times.

Viewed: 772 times.

Viewed: 875 times.

Viewed: 823 times.

Viewed: 762 times.

Viewed: 918 times.

Viewed: 867 times.

Viewed: 786 times.

בזרוע
בזרוע
Viewed: 845 times.

Viewed: 625 times.

Viewed: 703 times.

HTA
HTA
Viewed: 685 times.

Viewed: 965 times.

Viewed: 840 times.

Viewed: 962 times.

Viewed: 869 times.

Viewed: 912 times.

שדה + סמל הפועל, ברגל
שדה + סמל הפועל, ברגל
Viewed: 795 times.

אוהד עם דגל הפועל, ברגל
אוהד עם דגל הפועל, ברגל
Viewed: 1292 times.

Ultras Hapoel 
And Nothing Else Matters
Ultras Hapoel
And Nothing Else Matters
Viewed: 1051 times.

סמל הפועל + HTA, בכף רגל
סמל הפועל + HTA, בכף רגל
Viewed: 890 times.

From father to son
From father to son
Viewed: 1291 times.

ינשוף + סמל הפועל,ברגל
ינשוף + סמל הפועל,ברגל
Viewed: 1444 times.

אביר + HTA, ברגל
אביר + HTA, ברגל
Viewed: 842 times.

אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
Viewed: 744 times.

סמל הפועל, בכתף
סמל הפועל, בכתף
Viewed: 795 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 867 times.

HTA, ביד
HTA, ביד
Viewed: 657 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 608 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 10358 times.

שרוול סמל אולטראס.
שרוול סמל אולטראס.
Viewed: 3822 times.

I DID IT MY WAY
I DID IT MY WAY
Viewed: 6860 times.

שעון 15, בחזה
שעון 15, בחזה
Viewed: 1592 times.

I DID IT MY WAY 10, ברגל
I DID IT MY WAY 10, ברגל
Viewed: 2227 times.

שטן אולטראס, בבטן
שטן אולטראס, בבטן
Viewed: 1432 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 7765 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 1379 times.

אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
Viewed: 9953 times.

סארטלוא למס, בכתף
סארטלוא למס, בכתף
Viewed: 1933 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8820 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 765 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 1870 times.

סמל אולטראס, ברגל השנייה
סמל אולטראס, ברגל השנייה
Viewed: 2366 times.

סמל הפועל, ברגל
סמל הפועל, ברגל
Viewed: 2801 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8904 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 6301 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 3310 times.

סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
Viewed: 4480 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5679 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7394 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7831 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6205 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6304 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 877 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5982 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 5638 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 2802 times.

שטן + סמל הפועל, בגב
שטן + סמל הפועל, בגב
Viewed: 9086 times.

UHTA since 1999, באגרוף
UHTA since 1999, באגרוף
Viewed: 4529 times.

לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
Viewed: 8221 times.

!!!FTS
!!!FTS
Viewed: 1205 times.

Viewed: 996 times.

Viewed: 1025 times.

לוחם + דגל + UHTA, ברגל
לוחם + דגל + UHTA, ברגל
Viewed: 1196 times.

לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
Viewed: 1052 times.

U.H גראפטייה, ביד
U.H גראפטייה, ביד
Viewed: 4357 times.

סמל הפועל + UH, ביד
סמל הפועל + UH, ביד
Viewed: 715 times.

אני שלך לנצח, את המלאך שלי
אני שלך לנצח, את המלאך שלי
Viewed: 1447 times.

Ultras Hapoel, ביד
Ultras Hapoel, ביד
Viewed: 2291 times.

U.H גראפטייה, ברגל
U.H גראפטייה, ברגל
Viewed: 4642 times.

U.H, ביד
U.H, ביד
Viewed: 1989 times.

U.H + נאמנות בסינית, בכתף
U.H + נאמנות בסינית, בכתף
Viewed: 5047 times.

U.H.T.A, בבטן
U.H.T.A, בבטן
Viewed: 4752 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3823 times.

HTA + סמל הפועל, ביד
HTA + סמל הפועל, ביד
Viewed: 655 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
Viewed: 4059 times.

UHTA, ברגל
UHTA, ברגל
Viewed: 595 times.

סמל הפועל + UH, ברגל
סמל הפועל + UH, ברגל
Viewed: 1048 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 918 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 4533 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3725 times.

UH 1312, ברגל
UH 1312, ברגל
Viewed: 581 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
Viewed: 4319 times.

U.H.T.A, ביד
U.H.T.A, ביד
Viewed: 2948 times.

u.h.t.a + כוכב, בבטן
u.h.t.a + כוכב, בבטן
Viewed: 3684 times.

USISHKINFERNO, ברגל
USISHKINFERNO, ברגל
Viewed: 3817 times.

סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
Viewed: 3993 times.

UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
Viewed: 5185 times.

from father to son + סמל הפועל, בגב
from father to son + סמל הפועל, בגב
Viewed: 713 times.

how about a bit of the old ultra violence?
how about a bit of the old ultra violence?
Viewed: 962 times.

סמל הפועל + אוסישקין 
+ U.H.T.A, ביד
סמל הפועל + אוסישקין
+ U.H.T.A, ביד
Viewed: 5256 times.

סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
Viewed: 5102 times.

Hapoel + St. Pauli 
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 4512 times.

Hapoel + St. Pauli 
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 2834 times.

HTA, בפה!
HTA, בפה!
Viewed: 2306 times.

סמל הפועל בסטלה, בכתף
סמל הפועל בסטלה, בכתף
Viewed: 4061 times.

עין + סמל הפועל, בוריד
עין + סמל הפועל, בוריד
Viewed: 4233 times.

סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
Viewed: 1615 times.

HAPOEL, ביד
HAPOEL, ביד
Viewed: 719 times.

1.3.1.2
1.3.1.2
Viewed: 2409 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 3215 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 4107 times.

הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
Viewed: 7855 times.

הסמל החדש, ביד
הסמל החדש, ביד
Viewed: 1478 times.

Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1279 times.

HTA + סמל הפועל, בזרוע
HTA + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1266 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2616 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1461 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1258 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 1570 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2094 times.

סמל הפועל, בעקב אכילס
סמל הפועל, בעקב אכילס
Viewed: 3110 times.

H.T.A Rose, ברגל
H.T.A Rose, ברגל
Viewed: 4137 times.

Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Viewed: 6368 times.

שטן + פטיש מגל, בגב
שטן + פטיש מגל, בגב
Viewed: 4178 times.

BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
Viewed: 3597 times.

DEATH TO ALL
DEATH TO ALL
Viewed: 3513 times.

הפנתרים השחורים
הפנתרים השחורים
Viewed: 2064 times.

מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
Viewed: 2850 times.

שטן + HAPO-HELL, בכתף
שטן + HAPO-HELL, בכתף
Viewed: 4987 times.

RED OR DEAD
RED OR DEAD
Viewed: 3884 times.

NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
Viewed: 6294 times.

יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
Viewed: 2240 times.

גראפטייה H.T.A, ברגל
גראפטייה H.T.A, ברגל
Viewed: 4187 times.

סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
Viewed: 1454 times.

Hapoel Forever, בעורף
Hapoel Forever, בעורף
Viewed: 2601 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 2313 times.

שדונים + סמל הפועל, בגב
שדונים + סמל הפועל, בגב
Viewed: 1912 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 5043 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 4479 times.

Hapoel, בעורף
Hapoel, בעורף
Viewed: 3561 times.

H.T.A, בצלעות
H.T.A, בצלעות
Viewed: 5070 times.

סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
Viewed: 834 times.

שוקולד + H.T.A, ביד
שוקולד + H.T.A, ביד
Viewed: 3698 times.

© כל הזכויות שמורות; אין להעתיק את התמונות ללא רשות © | Powered by Gallery v1 RSS