קעקועים | Tattoos 
Viewed: 77 times.

Viewed: 80 times.

Viewed: 42 times.

Viewed: 30 times.

באהבת אמת רגש לעולם לא מת
באהבת אמת רגש לעולם לא מת
Viewed: 7630 times.

Viewed: 109 times.

Viewed: 133 times.

Viewed: 110 times.

כל היום הראש חושב עלייך
כל היום הראש חושב עלייך
Viewed: 116 times.

Viewed: 238 times.

Viewed: 229 times.

Viewed: 219 times.

Viewed: 213 times.

Viewed: 192 times.

Viewed: 354 times.

Viewed: 320 times.

Viewed: 351 times.

Viewed: 291 times.

Viewed: 242 times.

Viewed: 263 times.

Viewed: 335 times.

Viewed: 279 times.

Viewed: 312 times.

הקואורדינטה של אוסישקין
הקואורדינטה של אוסישקין
Viewed: 666 times.

Viewed: 350 times.

Viewed: 811 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 697 times.

Viewed: 480 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 589 times.

Viewed: 554 times.

Viewed: 520 times.

Viewed: 502 times.

Viewed: 445 times.

Viewed: 581 times.

Viewed: 721 times.

Viewed: 684 times.

Viewed: 508 times.

Viewed: 543 times.

Viewed: 715 times.

Viewed: 428 times.

Viewed: 550 times.

Viewed: 381 times.

Viewed: 419 times.

Viewed: 370 times.

Viewed: 367 times.

Viewed: 374 times.

Viewed: 358 times.

Viewed: 366 times.

Viewed: 419 times.

Viewed: 346 times.

Viewed: 818 times.

Viewed: 707 times.

Viewed: 506 times.

Viewed: 804 times.

Viewed: 579 times.

Viewed: 580 times.

Viewed: 711 times.

Viewed: 667 times.

Viewed: 576 times.

Viewed: 562 times.

Viewed: 526 times.

Viewed: 556 times.

Viewed: 512 times.

Viewed: 535 times.

Viewed: 428 times.

Viewed: 620 times.

Viewed: 857 times.

Viewed: 678 times.

Viewed: 708 times.

Viewed: 774 times.

Viewed: 657 times.

Viewed: 821 times.

Viewed: 711 times.

Viewed: 979 times.

Viewed: 649 times.

Viewed: 657 times.

Viewed: 552 times.

Viewed: 773 times.

Viewed: 759 times.

Viewed: 739 times.

Viewed: 839 times.

Viewed: 787 times.

Viewed: 738 times.

Viewed: 895 times.

Viewed: 842 times.

Viewed: 760 times.

בזרוע
בזרוע
Viewed: 823 times.

Viewed: 602 times.

Viewed: 682 times.

HTA
HTA
Viewed: 657 times.

Viewed: 938 times.

Viewed: 825 times.

Viewed: 933 times.

Viewed: 850 times.

Viewed: 885 times.

שדה + סמל הפועל, ברגל
שדה + סמל הפועל, ברגל
Viewed: 772 times.

אוהד עם דגל הפועל, ברגל
אוהד עם דגל הפועל, ברגל
Viewed: 1255 times.

Ultras Hapoel 
And Nothing Else Matters
Ultras Hapoel
And Nothing Else Matters
Viewed: 1022 times.

סמל הפועל + HTA, בכף רגל
סמל הפועל + HTA, בכף רגל
Viewed: 868 times.

From father to son
From father to son
Viewed: 1258 times.

ינשוף + סמל הפועל,ברגל
ינשוף + סמל הפועל,ברגל
Viewed: 1413 times.

אביר + HTA, ברגל
אביר + HTA, ברגל
Viewed: 819 times.

אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
Viewed: 718 times.

סמל הפועל, בכתף
סמל הפועל, בכתף
Viewed: 770 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 831 times.

HTA, ביד
HTA, ביד
Viewed: 628 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 588 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 10324 times.

שרוול סמל אולטראס.
שרוול סמל אולטראס.
Viewed: 3785 times.

I DID IT MY WAY
I DID IT MY WAY
Viewed: 6814 times.

שעון 15, בחזה
שעון 15, בחזה
Viewed: 1557 times.

I DID IT MY WAY 10, ברגל
I DID IT MY WAY 10, ברגל
Viewed: 2203 times.

שטן אולטראס, בבטן
שטן אולטראס, בבטן
Viewed: 1403 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 7731 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 1356 times.

אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
Viewed: 9919 times.

סארטלוא למס, בכתף
סארטלוא למס, בכתף
Viewed: 1912 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8780 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 741 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 1852 times.

סמל אולטראס, ברגל השנייה
סמל אולטראס, ברגל השנייה
Viewed: 2337 times.

סמל הפועל, ברגל
סמל הפועל, ברגל
Viewed: 2766 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8872 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 6275 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 3288 times.

סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
Viewed: 4453 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5649 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7367 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7800 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6177 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6273 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 857 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5959 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 5618 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 2777 times.

שטן + סמל הפועל, בגב
שטן + סמל הפועל, בגב
Viewed: 9047 times.

UHTA since 1999, באגרוף
UHTA since 1999, באגרוף
Viewed: 4505 times.

לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
Viewed: 8195 times.

!!!FTS
!!!FTS
Viewed: 1173 times.

Viewed: 974 times.

Viewed: 1003 times.

לוחם + דגל + UHTA, ברגל
לוחם + דגל + UHTA, ברגל
Viewed: 1171 times.

לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
Viewed: 1039 times.

U.H גראפטייה, ביד
U.H גראפטייה, ביד
Viewed: 4334 times.

סמל הפועל + UH, ביד
סמל הפועל + UH, ביד
Viewed: 690 times.

אני שלך לנצח, את המלאך שלי
אני שלך לנצח, את המלאך שלי
Viewed: 1419 times.

Ultras Hapoel, ביד
Ultras Hapoel, ביד
Viewed: 2267 times.

U.H גראפטייה, ברגל
U.H גראפטייה, ברגל
Viewed: 4622 times.

U.H, ביד
U.H, ביד
Viewed: 1961 times.

U.H + נאמנות בסינית, בכתף
U.H + נאמנות בסינית, בכתף
Viewed: 5021 times.

U.H.T.A, בבטן
U.H.T.A, בבטן
Viewed: 4732 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3804 times.

HTA + סמל הפועל, ביד
HTA + סמל הפועל, ביד
Viewed: 631 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
Viewed: 4038 times.

UHTA, ברגל
UHTA, ברגל
Viewed: 572 times.

סמל הפועל + UH, ברגל
סמל הפועל + UH, ברגל
Viewed: 1023 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 880 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 4491 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3704 times.

UH 1312, ברגל
UH 1312, ברגל
Viewed: 562 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
Viewed: 4288 times.

U.H.T.A, ביד
U.H.T.A, ביד
Viewed: 2925 times.

u.h.t.a + כוכב, בבטן
u.h.t.a + כוכב, בבטן
Viewed: 3666 times.

USISHKINFERNO, ברגל
USISHKINFERNO, ברגל
Viewed: 3802 times.

סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
Viewed: 3975 times.

UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
Viewed: 5158 times.

from father to son + סמל הפועל, בגב
from father to son + סמל הפועל, בגב
Viewed: 684 times.

how about a bit of the old ultra violence?
how about a bit of the old ultra violence?
Viewed: 933 times.

סמל הפועל + אוסישקין 
+ U.H.T.A, ביד
סמל הפועל + אוסישקין
+ U.H.T.A, ביד
Viewed: 5238 times.

סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
Viewed: 5077 times.

Hapoel + St. Pauli 
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 4457 times.

Hapoel + St. Pauli 
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 2799 times.

HTA, בפה!
HTA, בפה!
Viewed: 2278 times.

סמל הפועל בסטלה, בכתף
סמל הפועל בסטלה, בכתף
Viewed: 4038 times.

עין + סמל הפועל, בוריד
עין + סמל הפועל, בוריד
Viewed: 4207 times.

סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
Viewed: 1591 times.

HAPOEL, ביד
HAPOEL, ביד
Viewed: 695 times.

1.3.1.2
1.3.1.2
Viewed: 2375 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 3184 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 4085 times.

הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
Viewed: 7830 times.

הסמל החדש, ביד
הסמל החדש, ביד
Viewed: 1452 times.

Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1254 times.

HTA + סמל הפועל, בזרוע
HTA + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1242 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2593 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1437 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1234 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 1549 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2067 times.

סמל הפועל, בעקב אכילס
סמל הפועל, בעקב אכילס
Viewed: 3085 times.

H.T.A Rose, ברגל
H.T.A Rose, ברגל
Viewed: 4104 times.

Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Viewed: 6323 times.

שטן + פטיש מגל, בגב
שטן + פטיש מגל, בגב
Viewed: 4160 times.

BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
Viewed: 3572 times.

DEATH TO ALL
DEATH TO ALL
Viewed: 3489 times.

הפנתרים השחורים
הפנתרים השחורים
Viewed: 2040 times.

מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
Viewed: 2816 times.

שטן + HAPO-HELL, בכתף
שטן + HAPO-HELL, בכתף
Viewed: 4959 times.

RED OR DEAD
RED OR DEAD
Viewed: 3869 times.

NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
Viewed: 6258 times.

יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
Viewed: 2207 times.

גראפטייה H.T.A, ברגל
גראפטייה H.T.A, ברגל
Viewed: 4159 times.

סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
Viewed: 1431 times.

Hapoel Forever, בעורף
Hapoel Forever, בעורף
Viewed: 2572 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 2291 times.

שדונים + סמל הפועל, בגב
שדונים + סמל הפועל, בגב
Viewed: 1870 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 5010 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 4454 times.

Hapoel, בעורף
Hapoel, בעורף
Viewed: 3522 times.

H.T.A, בצלעות
H.T.A, בצלעות
Viewed: 5035 times.

סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
Viewed: 810 times.

שוקולד + H.T.A, ביד
שוקולד + H.T.A, ביד
Viewed: 3665 times.

כוכב + H.T.A, בכף רגל
כוכב + H.T.A, בכף רגל
Viewed: 5168 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 3308 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 4475 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 4285 times.

כוכב + H.T.A
כוכב + H.T.A
Viewed: 943 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 890 times.

H.T.A, ברגל
H.T.A, ברגל
Viewed: 1672 times.

H.T.A, ברגל
H.T.A, ברגל
Viewed: 1795 times.

© כל הזכויות שמורות; אין להעתיק את התמונות ללא רשות © | Powered by Gallery v1 RSS